Страница

Това меню съдържа команди за управление на страниците и навигация.

Нова страница

Вмъква празна страница след избраната.

Свойства

Задава ориентацията на страницата, белите полета по края й, фона и други настройки на оформлението.

Моля, подкрепете ни!