Страница

Това меню предлага команди за управление на страниците и навигация.

Нова страница

Вмъква празна страница след избраната.

Дублиране на страница

Вмъква копие на текущата страница след нея.

Вмъкване на /обекти от файл

Позволява ви да вмъкнете целия файл или специфични елементи от файла.

Преименуване на страница

Задайте ново име за страницата.

Изтриване на страница

Изтрива текущата страница.

Записване на фоново изображение

Записва фоновото изображение на .

Задаване на фоново изображение

Позволява задаване на фоново изображение за .

Свойства

Задава ориентацията на страницата, белите полета по края й, фона и други настройки на оформлението.

Страница образец

Показва диалоговия прозорец Налични кадри образци, в който можете да изберете схема за оформление на текущия кадър. Обектите от готовия дизайн на кадър се вмъкват зад обектите в текущия кадър.

Нов образец

Изтриване на образец

Фон от образеца

Обекти от образеца

Елементи на образци

Преместване

Навигация по страниците

Отваря подменю за навигация из страниците.

Моля, подкрепете ни!