Вмъкване

Това меню ви позволява да вмъквате елементи като графики и помощни линии в документите на Draw.

Дублиране на кадър

Вмъква копие на текущия кадър след него.

Слой

Вмъква нов слой в документа. Слоевете са налични само в Draw, не и в Impress.

Вмъкване на помощна линия/точка

Вмъква помощна точка или линия, която улеснява бързото подравняване на обекти.

Полета

Изброява общите полета, които можете да вмъкнете в кадъра.

Коментар

Вмъква коментар около избрания текст или в текущата позиция на курсора.

Специален знак

Позволява на потребителя да вмъква знаци измежду наличните в инсталираните шрифтове.

Форматиращ знак

Отваря подменю за вмъкване на специални форматиращи знаци като непрекъсваем интервал, меко тире и незадължително пренасяне.

Хипервръзка

Отваря диалог, в който можете да създавате и редактирате хипервръзки.

Таблица

Вмъква нова таблица в текущия кадър или страница.

Мултимедия

Подменюто предоставя източници, от които могат да бъдат вмъквани изображения, звуци и видеоклипове.

Звук или видео

Вмъква видео или звуков файл в документа.

Обект

Вгражда обект в документа, например формула, триизмерен модел, диаграма или OLE обект.

Диаграма

Вмъква диаграма.

Плаваща рамка

Вмъква плаваща рамка в текущия документ. Плаващите рамки се използват в документи на HTML за показване съдържанието на друг файл.

Файл

Вмъква файл в активния кадър. Можете да вмъквате файлове на LibreOffice Draw или Impress, както и текст от документ на HTML или текстов файл.

Моля, подкрепете ни!