Форматиране

Съдържа команди за форматиране на оформлението и съдържанието на документа.

Текст

Отваря подменю с команди за форматиране на текст.

Разредка

Отваря подменю с команди за разредката на текста.

Изчистване на прякото форматиране

Премахва прякото форматиране от селекцията.

Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

Абзац

Променя формата на текущия абзац, например отстъпите и подравняването.

Водачи и номерация

Добавя номерация или водещи символи към текущия абзац или към избрани абзаци и ви позволява да редактирате формата на номерацията или водещите символи.

Позиция и размер

Оразмерява, мести, върти или накланя избрания обект.

Линия

Задава настройки за формата на избраната линия.

Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

Атрибути на текста

Задава свойствата на оформлението и закотвянето на текст в избран графичен или текстов обект.

Слой

Променя свойствата на избрания слой.

Стилове

Отваря раздела „Стилове“ от страничната лента, в който са показани за прилагане и редактиране наличните стилове за графики и презентации.

Моля, подкрепете ни!