Форматиране

Съдържа команди за форматиране на оформлението и съдържанието на документа.

Текст

Отваря подменю с команди за форматиране на текст.

Разредка

Отваря подменю с команди за разредката на текста.

Списъци

Отваря подменю с команди за създаване на списъци и работа с тях.

Изчистване на прякото форматиране

Премахва прякото форматиране от селекцията.

Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

Абзац

Променя формата на текущия абзац, например отстъпи и подравняване.

Водачи и номерация

Добавя номерация или водещи символи към текущия абзац или към избрани абзаци и ви позволява да редактирате формата на номерацията или водещите символи.

Позиция и размер

Изображение

Отваря подменю с команди за работа с изображения.

Оразмерява, мести, върти или накланя избрания обект.

Линия

Задава настройки за формата на избраната линия.

Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

Атрибути на текста

Задава свойствата на оформлението и закотвянето на текст в избран графичен или текстов обект.

Слой

Вмъква нов слой или променя слой в документа. Слоеве се поддържат само в Draw, не и в Impress.

Стилове

Отваря раздела „Стилове“ от страничната лента, в който са показани за прилагане и редактиране наличните стилове за графики и презентации.

Моля, подкрепете ни!