Форматиране

Съдържа команди за форматиране на оформлението и съдържанието на документа.

Текст

Отваря подменю с команди за форматиране на текст.

Изчистване на прякото форматиране

Премахва от селекцията прякото форматиране и форматирането чрез знакови стилове.

Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

Абзац

Променя формата на текущия абзац, например отстъпите и подравняването.

Водачи и номерация

Добавя номерация или водачи в текущия абзац и ви позволява да редактирате форматирането на номерацията или водачите.

Позиция и размер

Оразмерява, мести, върти или накланя избрания обект.

Линия

Задава настройки за формата на избраната линия.

Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

Текст

Задава свойствата на оформлението и закотвянето на текст в избран графичен или текстов обект.

Слой

Променя свойствата на избрания слой.

Стилове

Отваря раздела „Стилове“ от страничната лента, в който са показани за прилагане и редактиране наличните стилове за графики и презентации.

Моля, подкрепете ни!