Редактиране

Командите в това меню служат за редактиране документите на Draw (например копиране и поставяне).

Отмяна

Отменя последната команда или последния въведен текст. За да изберете командите, които желаете да отмените, щракнете върху стрелката до иконата Отмяна в лентата Стандартни.

Възстановяване

Анулира действието на последната команда Отмяна. За да изберете стъпката на Отмяна, която искате да анулирате, щракнете върху стрелката до иконата Възстановяване в лентата Стандартни.

Изрязване

Премахва избраното и го копира в клипборда.

Копиране

Копира избраното в клипборда.

Поставяне

Вмъква съдържанието на клипборда в позицията на курсора, заменяйки избраните текст и обекти, ако има такива.

Меню „Специално поставяне“

Вмъква в текущия файл съдържанието на клипборда в зададен от вас формат.

Избиране на всичко

Избира цялото съдържание на текущия файл, рамка или текстов обект.

Търсене и замяна

Търси или заменя текстове или формати в текущия документ.

Възли

Позволява ви да редактирате възлите в рисунката.

Точки за съединяване

Позволява ви да редактирате точките за съединяване в рисунката.

Дублиране

Създава едно или повече копия на избрания обект.

Преливане

Създава фигури и ги разпределя на равни стъпки между два графични обекта.

Полета

Позволява редактиране на свойствата на вмъкнато поле.

Изтриване на кадър

Изтрива текущия кадър или страница.

Връзки

Можете да промените или прекъснете всяка от връзките към външни файлове в текущия документ. Можете също да обновите съдържанието на текущия файл към най-скоро записаната версия на свързания външен файл. Тази команда не важи за хипервръзките и не е достъпна, ако текущият документ не съдържа връзки към други файлове.

OLE обект

Позволява редактирането на избран OLE обект, който е бил вмъкнат с подменюто Вмъкване - OLE обект.

Хипервръзка

Отваря диалог, в който можете да редактирате хипервръзки.

Моля, подкрепете ни!