Възможности на LibreOffice Draw

С LibreOffice Draw можете да създавате рисунки с различна сложност и да ги експортирате в няколко общоприети формата за изображения. В рисунките могат да се вмъкват таблици, диаграми, формули и други елементи, създадени с програмите на LibreOffice.

Векторна графика

LibreOffice Draw създава векторни рисунки от прави и криви линии, базирани на математически уравнения. Векторите позволяват точното описване на формата на геометричните фигури като отсечки, елипси и многоъгълници.

Създаване на триизмерни обекти

В LibreOffice Draw можете да създавате прости триизмерни обекти като кубове, сфери и цилиндри и дори да редактирате източника на светлина за обектите.

Мрежи и помощни линии

Мрежата и помощните линии са визуални ориентири, които ви помагат да подравнявате обектите в рисунките си. Освен това можете да укажете обектите да прилепват към мрежата, помощните линии или ръба на друг обект.

Свързване на обекти за обозначаване на отношенията между тях

В LibreOffice Draw можете да свързвате обекти чрез специални съединителна линии, за да показвате отношенията между тях. Съединителните линии се прикрепват към точките за съединяване на обектите и ги следват, когато свързаните обекти се местят. Те са полезни за създаване на организационни и технически диаграми.

Показване на размери

В техническите диаграми често се показват размерите на начертаните обекти. Размерните линии в LibreOffice Draw позволяват изчисляване и изобразяване на линейни размери.

Галерия

Галерията съдържа картинки, анимации, звуци и други обекти, които можете да вмъквате и ползвате в рисунките си, както и в другите програми на LibreOffice.

Графични файлови формати

LibreOffice Draw може да експортира в много от общоприетите графични формати като BMP, GIF, JPG и PNG.

Моля, подкрепете ни!