Лента Настройки

Лентата Настройки може да бъде показана чрез избиране на Изглед - Ленти с инструменти - Настройки.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Настройки.


Режим "въртене" след щракване върху обект

Променя действието на щракването с мишката така, че манипулаторите за въртене да се появяват след като щракнете върху обект с мишката и после щракнете върху него повторно. Плъзнете някой от манипулаторите, за да завъртите обекта в желаната посока.

Икона

Режим "въртене" след щракване върху обект

Показване на мрежата

Включва или изключва помощната мрежа.

Икона за показване на мрежа

Показване на мрежата

Видими помощни линии

Показва или скрива линиите за прилепване, с които можете да подравнявате обекти в кадъра. За да премахнете помощна линия, плъзнете я извън кадъра.

Икона

Видими помощни линии

Помощни линии при местене

Определя дали да се показват помощни линии по време на преместване на обект.

Икона за помощни линии при местене

Помощни линии при местене

Прилепване към мрежата

Определя дали рамките, графичните обекти и контролите да се преместват само между точките от мрежата. За да промените състоянието на мрежата за прилепване само за текущото действие, плъзнете обект със задържан клавиш .

Икона за прилепване към мрежата

Прилепване към мрежата

Прилепване към помощните линии

Прилепва ръба на плъзган обект към най-близката линия за прилепване, когато отпуснете бутона на мишката.

Икона

Прилепване към помощните линии

Прилепване към белите полета

Определя дали контурът на графичен обект да се подравнява към най-близкото бяло поле по края на страницата.

Икона за прилепване към белите полета

Прилепване към белите полета

Прилепване към рамките на обекти

Определя дали контурът на графичния обект да прилепва към рамката на най-близкия друг графичен обект.

Икона за прилепване към рамките на обекти

Прилепване към рамките на обекти

Прилепване към възлите на обекти

Определя дали контурите на графичния обект да се подравняват по възлите на най-близкия друг графичен обект.

Икона за прилепване към възлите на обекти

Прилепване към възлите на обекти

Разрешено бързо редактиране

Ако е включено, можете да редактирате текста незабавно след щракване върху текстов обект. Ако е изключено, трябва да щракнете двукратно, за да редактирате текста.

Икона за бързо редактиране

Разрешено бързо редактиране

Избор - само текстовата област

Определя дали текстовите полета да се избират чрез щракване върху текста.

Икона за избиране само на текстовата област

Избор - само текстовата област

Редактиране на текста с двукратно щракване

Променя действието на щракването с мишката така, че можете да щракнете двукратно върху обект, за да добавите или редактирате текст.

Икона

Редактиране на текста с двукратно щракване

Създаване на обект с атрибути

Ако включите тази икона в лентата Настройки, обектите се показват с атрибутите си, но с прозрачност 50%, докато ги рисувате. Ако иконата не е включена, при чертането се показва само контур, а обектът се вижда с всичките си атрибути чак след като отпуснете бутона на мишката.

Икона

Промяна на обект с атрибути

Изход от всички групи

Излиза от всички групи и се връща в нормален изглед.

Икона за излизане от всички групи

Изход от всички групи

Моля, подкрепете ни!