Лента Чертане

Лентата Чертане съдържа основните инструменти за чертане.

Избор

Позволява ви да избирате обекти в текущия документ.

Икона

Избор

Правоъгълник

Чертае запълнен правоъгълник, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на правоъгълника, и плъзнете до желания размер. За да начертаете квадрат, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Правоъгълник

Елипса

Чертае запълнена елипса, зададена чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да бъде елипсата, и плъзнете до желания размер. За да начертаете кръг, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Елипса

Текст

Чертае в текущия документ текстова рамка, зададена чрез щракване или плъзгане с мишката. Щракнете на произволно място в документа, след което въведете или поставете желания текст.

Икона

Текст

Крива

Иконата Крива от лентата Рисунка отваря лентата Линии, чрез която можете да добавяте линии и други фигури в текущия кадър.

Икона

Крива

Съединителни линии

Икона

Съединителни линии

Отваря лентата с инструменти Съединителни линии, чрез която можете да добавяте съединителни линии към обекти в текущия кадър. Съединителните линии свързват обекти и остават закачени за тях, когато обектите бъдат преместени. Ако копирате обект със съединителна линия, тя също се копира.

Линии и стрелки

Отваря лентата Стрелки, чрез която можете да вмъквате линии и стрелки.

Триизмерни обекти

Отваря лентата с инструменти Триизмерни обекти. Обектите са обемни, с дълбочина, осветление и блясък. Всеки вмъкнат обект отначало съставлява отделна триизмерна сцена. Можете да натиснете F3, за да влезете в сцената. За да редактирате свойствата на тези триизмерни обекти, можете да отворите диалоговия прозорец Триизмерни ефекти.

Икона

Триизмерни обекти

Основни фигури

Отваря лентата Основни фигури, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона

Основни фигури

Фигури - символи

Отваря лентата Фигури - символи, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за фигури - символи

Фигури - символи

Блокови стрелки

Отваря лентата с инструменти Блокови стрелки, от която можете да вмъквате картинки във Вашия документ.

Икона

Блокови стрелки

Блоксхема

Отваря лентата с инструменти Блоксхема, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона

Блоксхеми

Изнесени означения

Отваря лентата Изнесени означения, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона

Изнесени означения

Звезди и ленти

Отваря лентата Звезди и ленти, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона

Звезди

Възли

Позволява ви да редактирате възлите в рисунката.

Точки за съединяване

Позволява ви да редактирате точките за съединяване в рисунката.

Към крива

Преобразува избрания обект в крива на Безие.

Към многоъгълник

Преобразува избрания обект в многоъгълник (затворен обект, ограден от прави отсечки). Външният вид на обекта не се променя. Ако желаете, можете да щракнете с десния бутон и да изберете Редактиране по възли, за да прегледате промените.

Режим

Променя формата, ориентацията или запълването на избраните обекти.

Икона

Преобразувания (само в LibreOffice Draw)

Подравняване

Променя подравняването на избраните обекти.

Икона

Подравняване

Подреждане

Променя мястото на избран обект в реда за изобразяване.

Икона

Подреждане

От файл

Вмъква изображение в текущия документ .

Икона

Изображение

Вмъкване

Икона

Вмъкване

Контроли за формуляри

Лентата или подменюто Контроли за формуляри съдържа инструменти за създаване на интерактивен формуляр.

Икона

Контроли за формуляри

Екструдиране - вкл./изкл.

Включва/изключва триизмерните ефекти за избраните обекти.

Моля, подкрепете ни!