Лента Чертане

Лентата Чертане съдържа основните инструменти за чертане.

Избор

Позволява ви да избирате обекти в текущия документ.

Икона

Избор

Цвят на линията

Задава цвета на линията на избрания обект.

Икона за цвят на линия

Цвят на линия

Цвят на запълването

Задава цвета на запълването на избрания обект.

Икона за област

Област

Линия

Чертае права линия на мястото, където плъзнете в текущия документ. За да ограничите линията до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за линия

Линия

Правоъгълник

Чертае запълнен правоъгълник, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на правоъгълника, и плъзнете до желания размер. За да начертаете квадрат, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за правоъгълник

Правоъгълник

Елипса

Чертае запълнена елипса, зададена чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да бъде елипсата, и плъзнете до желания размер. За да начертаете кръг, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за елипса

Елипса

Стрелки

Отваря лентата Стрелки, чрез която можете да добавяте прави линии, линии със стрелки и размерни линии към текущия кадър или страница.

Крива

Иконата Крива от лентата Рисунка отваря лентата Линии, чрез която можете да добавяте линии и други фигури в текущия кадър.

Икона за крива

Крива

Съединителни линии

Икона за съединителна линия

Съединителни линии

Отваря лентата с инструменти Съединителни линии, чрез която можете да добавяте съединителни линии към обекти в текущия кадър. Съединителните линии свързват обекти и остават закачени за тях, когато обектите бъдат преместени. Ако копирате обект със съединителна линия, тя също се копира.

Основни фигури

Отваря лентата Основни фигури, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за основни фигури

Основни фигури

Фигури - символи

Отваря лентата Фигури - символи, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за фигури - символи

Фигури - символи

Блокови стрелки

Отваря лентата с инструменти Блокови стрелки, от която можете да вмъквате картинки във Вашия документ.

Икона за блокови стрелки

Блокови стрелки

Блоксхема

Отваря лентата с инструменти Блоксхема, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за блоксхеми

Блоксхеми

Изнесени означения

Отваря лентата Изнесени означения, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за изнесени означения

Изнесени означения

Звезди и ленти

Отваря лентата Звезди и ленти, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за звезди

Звезди

Триизмерни обекти

Отваря лентата с инструменти Триизмерни обекти. Обектите са обемни, с дълбочина, осветление и блясък. Всеки вмъкнат обект отначало съставлява отделна триизмерна сцена. Можете да натиснете F3, за да влезете в сцената. За да редактирате свойствата на тези триизмерни обекти, можете да отворите диалоговия прозорец Триизмерни ефекти.

Икона за триизмерни обекти

Триизмерни обекти

Моля, подкрепете ни!