Лента Чертане

Лентата Чертане съдържа основните инструменти за чертане.

Избор

Позволява ви да избирате обекти в текущия документ.

Икона

Избор

Правоъгълник

Чертае запълнен правоъгълник, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на правоъгълника, и плъзнете до желания размер. За да начертаете квадрат, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Правоъгълник

Елипса

Чертае запълнена елипса, зададена чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да бъде елипсата, и плъзнете до желания размер. За да начертаете кръг, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона

Елипса

Текст

Чертае в текущия документ текстова рамка, зададена чрез щракване или плъзгане с мишката. Щракнете на произволно място в документа, след което въведете или поставете желания текст.

Икона

Текст

Крива

Иконата Крива от лентата Рисунка отваря лентата Линии, чрез която можете да добавяте линии и други фигури в текущия кадър.

Икона

Крива

Съединителни линии

Икона

Съединителни линии

Отваря лентата с инструменти Съединителни линии, чрез която можете да добавяте съединителни линии към обекти в текущия кадър. Съединителните линии свързват обекти и остават закачени за тях, когато обектите бъдат преместени. Ако копирате обект със съединителна линия, тя също се копира.

Линии и стрелки

Отваря лентата Стрелки, чрез която можете да вмъквате линии и стрелки.

Триизмерни обекти

Отваря лентата с инструменти Триизмерни обекти. Обектите са обемни, с дълбочина, осветление и блясък. Всеки вмъкнат обект отначало съставлява отделна триизмерна сцена. Можете да натиснете F3, за да влезете в сцената. За да редактирате свойствата на тези триизмерни обекти, можете да отворите диалоговия прозорец Триизмерни ефекти.

Икона

Триизмерни обекти

Основни фигури

Отваря лентата Основни фигури, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за основни фигури

Основни фигури

Фигури - символи

Отваря лентата Фигури - символи, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за фигури - символи

Фигури - символи

Блокови стрелки

Отваря лентата с инструменти Блокови стрелки, от която можете да вмъквате картинки във Вашия документ.

Икона за блокови стрелки

Блокови стрелки

Блоксхема

Отваря лентата с инструменти Блоксхема, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за блоксхеми

Блоксхеми

Изнесени означения

Отваря лентата Изнесени означения, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за изнесени означения

Изнесени означения

Звезди и ленти

Отваря лентата Звезди и ленти, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за звезди

Звезди

Възли

Позволява ви да редактирате възлите в рисунката.

Точки за съединяване

Позволява ви да редактирате точките за съединяване в рисунката.

Към крива

Преобразува избрания обект в крива на Безие.

Към многоъгълник

Преобразува избрания обект в многоъгълник (затворен обект, ограден от прави отсечки). Външният вид на обекта не се променя. Ако желаете, можете да щракнете с десния бутон и да изберете Редактиране по възли, за да прегледате промените.

Преобразувания

Променя формата, ориентацията или запълването на избраните обекти.

Подравняване

Променя подравняването на избраните обекти.

Икона

Подравняване

Подреждане

Променя мястото на избран обект в реда за изобразяване.

Икона

Подреждане

От файл

Отваря диалог за избор на файл за вмъкване на изображение в текущия документ.

Икона за изображение

Изображение

Вмъкване

Икона

Вмъкване

Контроли за формуляри

Лентата или подменюто Контроли за формуляри съдържа инструменти за създаване на интерактивен формуляр.

Икона за избиране

Контроли за формуляри

Екструдиране - вкл./изкл.

Включва/изключва триизмерните ефекти за избраните обекти.

Моля, подкрепете ни!