Лента Линия и запълване

Лентата Линия и запълване съдържа команди за текущия режим на редактиране.

Указва дали да е показан или скрит прозорецът Стилове, в който можете да прилагате и организирате стилове.

Икона за стилове

Стилове

Линия

Задава настройки за формата на избраната линия.

Икона за линия

Линия

Стил на стрелка

Отваря лентата с инструменти Краища на линия. Използвайте показаните символи, за да зададете вида на краищата на избраната линия.

Икона за краища на линии

Стил на стрелка

Стил на линия

Изберете вида линия, който желаете да използвате.

Икона

Стил за линии

Ширина на линия

Изберете ширина за линията. Можете да добавите мерна единица. Нулева ширина на линия означава много тънка линия с дебелина един пиксел на изходното устройство.

Икона

Ширина на линия

Цвят на линия

Изберете цвят за линията.

Икона

Цвят на линия

Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

Икона за област

Област

Стил/запълване на област

Изберете вида на запълването, което желаете да приложите върху избрания графичен обект.

Икона

Стил/запълване на област

Сянка

Сянка

Добавя сянка към избрания обект. Ако обектът вече има сянка, тя се премахва. Ако щракнете върху тази икона без да е избран обект, сянката се добавя към следващия начертан от вас обект.

Икона за добавяне на сянка

Сянка

Моля, подкрепете ни!