Ленти с инструменти

Този раздел съдържа преглед на лентите с инструменти, налични в LibreOffice Draw.

Този обзорен раздел описва подразбираната конфигурация на лентите с инструменти в LibreOffice.

Лента Стандартни

Лентата Стандартни е достъпна във всяко от приложенията на LibreOffice.

Лента Чертане

Лентата Чертане съдържа основните инструменти за чертане.

Лента „Търсене“

Лентата с инструменти Търсене може да се използва за бързо претърсване на съдържанието на документи на LibreOffice.

Лента Линия и запълване

Лентата за линии и запълване съдържа команди и настройки, които можете да прилагате в текущия изглед.

Лента Таблица

Лентата Таблица съдържа функциите, от които имате нужда при работа с таблици. Тя се появява, когато преместите курсора в таблица.

Лента Форматиране на текст

За да се покаже лентата Форматиране на текст, поставете курсора в текстов обект.

Лента Изображение

Използвайте лентата Изображение, за да зададете цвят, контраст и яркост на избрания графичен обект или обекти.

Лента Редактиране по възли

Лентата Редактиране по възли се появява, когато изберете многоъгълник и щракнете върху Редактиране по възли.

Лента Настройки

Лентата Настройки може да бъде показана чрез избиране на Изглед - Ленти с инструменти - Настройки.

Лента „Цветове“

Показва или скрива лентата Цветове. За да промените или смените показаната таблица с цветове, изберете Форматиране - Област и отворете раздела Цветове.

Лента на състоянието

Лентата на състоянието показва информация за документа, включително текущо избрания обект. Двукратното щракване върху някои нейни елементи отваря съответни диалогови прозорци.

Настройки на триизмерен обект

Лентата Настройки на триизмерен обект управлява свойствата на избраните триизмерни обекти.

Fontwork

Лентата Fontwork се отваря, когато изберете обект на Fontwork.

Вмъкване

Моля, подкрепете ни!