Изглед

Задава настройките за визуализиране на документи в Draw.

Обикновен

Превключва към обикновения изглед на страницата.

Кадър образец

Превключва към изгледа на кадъра образец.

Цветове/степени на сивото

Служи за показване на кадрите с всички цветове, със степени на сивото или черно-бяло.

Панел

Включва и изключва панела .

Лента за състоянието

Показва или скрива лентата за състоянието в долния край на прозореца.

Скали

Показва или скрива скалите по горния и левия ръб на работната площ.

Мрежа

Задава свойствата на помощната мрежа.

Помощни линии

Задава настройките за изобразяване на помощни линии.

Навигатор

Отваря навигатора, чрез който можете бързо да преминете към друг кадър или друг отворен файл.

Мащаб

Умалява или увеличава екранното изображение на LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!