Изглед

Това меню съдържа команди, с които можете да управлявате изобразяването на документа върху екрана, да променяте потребителския интерфейс и да извиквате панелите на страничната лента.

Нормален

Превключва към нормалния изглед на страницата.

Образец

Превключва към изгледа на образеца.

Потребителски интерфейс

Отваря диалогов прозорец за избор на оформление на потребителския интерфейс.

Ленти с инструменти

Отваря подменю за показване и скриване на ленти с инструменти. Лентите с инструменти съдържат икони и полета за бърз достъп до командите на LibreOffice.

Лента на състоянието

Показва или скрива лентата Състояние в долния край на прозореца.

Показва или скрива .

Скали

Показва или скрива скалите по горния и левия ръб на работната площ.

Мрежи и помощни линии

Превключва видимостта на точките от мрежата и помощните линии, които улесняват преместването и точното разполагане на обекти в текущата страница.

Помощни линии

Задава настройките за изобразяване на помощни линии.

Коментари

Показва или скрива анотациите на страницата.

Цветове/степени на сивото

Служи за показване на кадрите с всички цветове, със степени на сивото или черно-бяло.

Странична лента

Страничната лента е вертикален графичен потребителски интерфейс, който предлага контекстнозависими свойства, управление на стиловете, навигация в документа, мултимедийна галерия и други функции.

Стилове

Отваря раздела „Стилове“ от страничната лента, в който са показани за прилагане и редактиране наличните стилове за графики и презентации.

Галерия

Отваря раздела „Галерия“ от страничната лента, в който можете да изберете графики и звуци за вмъкване в документа.

Навигатор

Отваря навигатора, чрез който можете бързо да преминете към друг кадър или друг отворен файл.

Лента „Цветове“

Показва или скрива лентата Цветове.

Изместване

Използвайте този режим, за да премествате страницата в прозореца. Когато е включен, формата на показалеца на мишката се сменя. Щракнете върху страницата и я плъзнете до желаната позиция.

Мащаб

Отваря диалога Мащаб и оформление на изгледа, в който можете да зададете коефициента на увеличение за изобразяването на текущия документ.

Моля, подкрепете ни!