Файл

Менюто съдържа основните команди за работа с документи на Draw, като създаване, отваряне, затваряне и печат. За да затворите LibreOffice Draw, изберете Изход.

Нов

Създава нов документ на LibreOffice.

Отваряне

Отваря локален или отдалечен файл. Възможно е да се отворят няколко файла.

Отдалечено отваряне

Отваря документ, предоставян от услуга за отдалечени файлове.

Последно отваряни

Показва списък на последно отваряните файлове. За да отворите файл от списъка, щракнете върху името му.

Помощници

Помага ви за създаването на делови и лични писма, факсове, дневен ред и други.

Шаблони

Позволява ви да организирате и редактирате шаблоните, както и да запишете текущия файл като шаблон.

Затваряне

Затваря текущия документ без изход от програмата.

Записване

Записва текущия документ.

Отдалечено записване...

Записва документ в услуга за отдалечени файлове.

Записване като

Записва текущия документ на друго място или с друго име или тип на файла.

Записване на копие

Записва копие на текущия документ с друго име или местоположение.

Записване - всички

Записва всички променени документи на LibreOffice.

Презареждане

Заменя текущия документ с последно записаната негова версия.

Версии

Записва и организира много версии на текущия документ в един и същ файл. Можете да отваряте, изтривате и сравнявате предишни версии.

Експортиране

Експортира презентацията или рисунката с възможност за задаване на настройките за експортиране.

Експортиране като PDF

Записва текущия файл във формат PDF (Portable Document Format) версия 1.4. PDF файлът може да бъде разглеждан и отпечатван на всяка платформа с оригиналното си форматиране, стига да е инсталиран софтуер, който го поддържа.

Изпращане

Изпраща копие на текущия документ към различни приложения.

Свойства

Показва свойствата на текущия файл, включително статистика, като брой на думите и дата на създаване на файла.

Цифрови подписи

Добавя и премахва цифрови подписи в документа. С този диалогов прозорец можете също така да разглеждате сертификати.

Мостра в уеббраузър

Създава временно копие на текущия документ във файлов формат HTML, отваря подразбирания уеббраузър на системата и показва този файл в него.

Печат

Отпечатва текущия документ, селекция или указани от вас страници. Освен това можете да промените настройките за печатане за текущия документ. Настройките за печат може да се различават в зависимост от използваните принтер и операционна система.

Настройки на принтера

Избор на подразбран принтер за текущия документ и задаване на настройките за печат.

Изход от LibreOffice

Затваря всички програми от LibreOffice и ви подканва да запишете промените си. Тази команда не съществува в macOS.

Моля, подкрепете ни!