Менюта

Следва описание на всички менюта и подменюта в LibreOffice Draw и техните диалогови прозорци.

Икона Бележка

За да ползвате командите от менютата, прозорецът с документа, с който желаете да работите, трябва да бъде избран. Също така, за да ползвате командите, свързани с даден обект в документа, обектът трябва да бъде избран.


Икона Внимание

Менютата са контекстночувствителни. Това означава, че са достъпни тези позиции от менютата, които са уместни за текущо изпълняваната задача. Ако курсорът се намира в текст, в менютата са достъпни всички команди, нужни за редактиране на текст. Ако изберете графика в документа, ще видите в менютата всички команди, подходящи за редактиране на графика.


Файл

Менюто съдържа основните команди за работа с документи на Draw, като създаване, отваряне, затваряне и печат. За да затворите LibreOffice Draw, изберете Изход.

Редактиране

Командите в това меню служат за редактиране документите на Draw (например копиране и поставяне).

Изглед

Това меню съдържа команди, с които можете да управлявате изобразяването на документа върху екрана, да променяте потребителския интерфейс и да извиквате панелите на страничната лента.

Вмъкване

Това меню ви позволява да вмъквате елементи като графики и помощни линии в документите на Draw.

Форматиране

Съдържа команди за форматиране на оформлението и съдържанието на документа.

Страница

Това меню предлага команди за управление на страниците и навигация.

Фигура

Това меню служи за управление на фигури.

Инструменти

Прозорец

Съдържа команди за манипулиране и показване на прозорците с документи.

Помощ

Менюто Помощ ви позволява да стартирате и управлявате справочната система на LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!