Добавяне на текст

В рисунка или презентация можете да добавяте няколко вида текст:

Добавяне на текстово поле

 1. Щракнете върху иконата Текст икона и поставете показалеца на мишката на мястото, където искате да въведете текстовото поле.

 2. Плъзнете показалеца, за да оформите текстово поле с желания размер в документа.

 3. Въведете или поставете желания текст в текстовото поле.

Щракнете двукратно върху текста, за да го редактирате или да зададете форматиращите му свойства, например размер и цвят на шрифта. Щракнете върху очертанието на текстовия обект, за да редактирате свойствата на обекта, например цвят на канта или подреждане пред или зад останалите обекти.

Напасване на текст към рамки

 1. Създайте текстово поле по описаните по-горе стъпки.

 2. Докато текстовият обект е избран, изберете Форматиране - Текст. Ще се отвори диалоговият прозорец Текст.

 3. В раздела Текст изчистете полето Височина според текста, после отметнете Побиране в рамката. Натиснете OK.

 4. Сега можете да промените размера на текстовото поле, за да смените размера и формата на текстовите знаци.

Текст, обвързан с графика

Можете да добавите текст към всяка графика, като като щракнете двукратно върху нея.

За да определите позицията на текста, използвайте настройките във Форматиране - Текст.

 1. Например, щракнете върху стрелката до иконата Изнесени означения икона, за да отворите лентата „Изнесени означения“.

 2. Изберете изнесено означение и поставете показалеца на мишката там, където искате да започва означението.

 3. Плъзнете, за да начертаете означението.

 4. Въведете текста.

Копиране на текст

 1. Изберете текста от документа в Writer.

 2. Копирайте текста в клипборда (Редактиране - Копиране).

 3. Щракнете в страницата или кадъра, където искате да поставите текста.

 4. Поставете текста с Редактиране - Поставяне или Редактиране - Специално поставяне.

  При Специално поставяне можете да изберете формата на текста, който ще бъде поставен. В зависимост от избрания формат можете да копирате различни атрибути на текста.

Импортиране на текст

 1. Щракнете в страницата или кадъра, където искате да импортирате текста.

 2. Изберете Вмъкване - Файл.

 3. Изберете текстов файл (*.txt) или файл на HTML и натиснете Вмъкване. Ще се отвори диалоговият прозорец Вмъкване на текст. Натиснете OK, за да вмъкнете текста.

Моля, подкрепете ни!