Въртене на обекти

Можете да въртите обект около неговата подразбирана опорна точка (центъра му), или около зададена от Вас опорна точка.

Икона

Изберете обекта, който искате да завъртите. В лентата Преобразувания в LibreOffice Draw или Рисунка в LibreOffice Impress щракнете върху иконата Въртене.

Поставете показалеца върху ъглов манипулатор, така че да се превърне в символ за въртене. Плъзгайте манипулатора, за да въртите обекта.

Задръжте клавиша Shift натиснат, за да ограничите въртенето до ъгли, кратни на 15 градуса

Щракнете с десния бутон върху обекта, за да отворите контекстното меню. Изберете Позиция и размер - Завъртане, за да въведете точна стойност за завъртане.

Икона

За да промените опорната точка, плъзнете кръгчето от центъра на обекта на друго място.

За да наклоните обекта вертикално или хоризонтално, издърпайте някой от страничните манипулатори.

Моля, подкрепете ни!