Указания за работа с LibreOffice Draw

В страницата от помощта Общи указания за LibreOffice можете да намерите указания, приложими към всички модули, например за работа с прозорци и менюта, персонализиране на LibreOffice, източниците на данни, Галерията и работа с плъзгане и пускане.

Ако желаете помощ за друг модул, превключете към него чрез комбинираното поле в областта за навигация.

Редактиране и групиране на обекти

Подреждане, подравняване и разпределяне на обекти

Преливане между два обекта

Чертане на сектори и сегменти

Дублиране на обекти

Групиране на обекти

Комбиниране на обекти и създаване на фигури

Свързване на линии

Сглобяване на триизмерни обекти

Въртене на обекти

Редактиране на цветове и текстури

Задаване на цветове по избор

Заместване на цветове

Създаване на преливащи запълвания

Редактиране на текст

Добавяне на текст

Декоративен текст с Fontwork

Работа със слоеве

Променяне и добавяне на образец

Промяна на фона на

Относно слоевете

Вмъкване или промяна на слой

Преместване на обекти в друг слой

Работа със слоеве

Преместване на обекти

Разни

Клавишни комбинации за графични обекти

Вмъкване на картинки

Вмъкване, редактиране и записване на изображения

Копиране на графики от галерията

Вмъкване на обекти от галерията

Прилагане на стилове за линии чрез лентата с инструменти

Задаване на стилове за краища

Задаване на стилове за линии

Работа с точки за съединяване

Моля, подкрепете ни!