Относно слоевете

Слоевете ви позволяват да групирате взаимосвързани елементи върху страницата. Може да мислите за тях като за отделни работни площи, които могат да се скриват, да се пропускат при печатане и да се заключват.

Слоевете не определят реда на изобразяване на обектите върху страницата, с изключение на слоя Контроли, който винаги е пред останалите слоеве.

Редът на изобразяване на обектите върху страницата се определя от реда, в който ги добавяте. Можете да промените този ред чрез Фигура - Подреждане.

Областите от даден слой, които не съдържат обекти, са прозрачни.

LibreOffice Draw предлага три слоя по подразбиране:

Не можете да изтриете или преименувате подразбираните слоеве. Можете да добавяте ваши собствени слоеве чрез Вмъкване - Слой.

Слоят Оформление представлява подразбираната работна площ. Той определя местоположението на запазените места за заглавието, текста и обектите в страницата.

Слоят Контроли може да се използва за бутони, на които са приписани действия, но не трябва да се печатат. Забранете отпечатването на слоя в свойствата му. Обектите от слоя Контроли винаги са пред обектите от други слоеве.

Слоят Размерни линии служи за чертане на помощни елементи като размерни линии. Превключвайки видимостта му, лесно можете да скривате и показвате тези елементи.

tip

Можете да заключите слой, за да защитите съдържанието му, както и да скриете слой и съдържанието му от разглеждане или печатане. Когато добавите нов слой към една страница, той се добавя към всички страници в документа. Когато обаче добавите обект към слой, обектът се добавя само в текущата страница. Ако желаете обектът да се появи във всички страници, добавете го в страницата образец (Изглед - Образец).


Моля, подкрепете ни!