Работа със слоеве

В рисунките на LibreOffice Draw се поддържат слоеве.

Диалог за вмъкване на слой

Избиране на слой

За да изберете слой, щракнете върху етикета с името му в долната част на работната площ.

tip

За да редактирате свойствата на слой, щракнете двукратно върху етикета с името му.


Скриване на слоеве

 1. Изберете слой, после изберете Форматиране - Слой.

 2. В областта Свойства изчистете отметката от полето Видим.

 3. Натиснете OK.

Текстът в етикета с името на слоя ще стане син.

tip

Можете да направите слой видим или невидим, като щракнете върху етикета с името му със задържан клавиш Shift.


Показване на скрити слоеве

 1. Изберете скрит слой, после изберете Форматиране - Слой.

 2. В областта Свойства отметнете полето Видим.

 3. Натиснете OK.

Заключване на слоеве

 1. Изберете слой, после изберете Форматиране - Слой.

 2. В областта Свойства отметнете полето Заключен.

 3. Натиснете OK.

Обектите в заключен слой не могат да бъдат редактирани.

Отключване на слоеве

 1. Изберете заключен слой, после изберете Форматиране - Слой.

 2. В областта Свойства изчистете отметката от полето Заключен.

 3. Натиснете OK.

Моля, подкрепете ни!