Вмъкване на слоеве

В рисунките на LibreOffice Draw се поддържат слоеве.

  1. Щракнете с десния бутон върху областта с имена на слоеве в долната част на работната площ.

  2. Изберете Вмъкване на слой.

  3. Въведете име за слоя в полето Име.

  4. В областта Свойства задайте настройките за слоя.

  5. Натиснете OK. Новият слой автоматично ще стане текущ.

За да промените свойствата на слой, щракнете върху етикета с името му и изберете Форматиране - Слой.

Икона Бележка

Не можете да преименувате или изтриете някой от предварително дефинираните слоеве на LibreOffice Draw.


Моля, подкрепете ни!