Преместване на обекти в друг слой

В рисунките на LibreOffice Draw се поддържат слоеве.

  1. Щракнете и задръжте върху обекта, докато очертанията му примигнат.

  2. Плъзнете обекта върху името на слоя, в който желаете да го преместите.

  3. Пуснете обекта.

Моля, подкрепете ни!