Сглобяване на триизмерни обекти

Триизмерните обекти, всеки от които представлява триизмерна сцена, могат да бъдат комбинирани в една триизмерна сцена.

За да комбинирате триизмерни обекти:

  1. Вмъкнете триизмерен обект от лентата Триизмерни тела (например куб).

  2. Вмъкнете втори, малко по-голям триизмерен обект (например кълбо).

  3. Изберете втория триизмерен обект (кълбото) и изберете Редактиране - Изрязване.

  4. Щракнете двукратно върху първия обект (куба), за да влезете в групата му.

  5. Изберете Редактиране - Поставяне. Двата обекта вече са част от една и съща група. Ако желаете, можете индивидуално да редактирате обекти или да променяте тяхната позиция в групата.

  6. Щракнете двукратно извън групата, за да излезете от нея.

Икона Бележка

Не можете да построявате сечение или разлика на триизмерни обекти.


Моля, подкрепете ни!