Групиране на обекти

Можете да обедините няколко обекта в група, така че да се държат като един обект. Можете да местите и преобразувате всички обекти в групата като едно цяло. Също така можете да променяте свойствата (например дебелина на линията и запълващ цвят) на всички обекти в групата като цяло или индивидуално за всеки обект в групата. Групите могат да бъдат временни или приписани:

Групите могат да бъдат групирани в други групи. Действията, приложени върху група, не влияят върху относителните позиции на отделните обекти в нея един спрямо друг.

За да групирате обекти:

Икона

Изберете обектите, които искате да групирате, и изберете Фигура - Групиране - Групиране.

Например, можете да групирате всички обекти, съставляващи емблема на фирма, за да местите и преоразмерявате емблемата като самостоятелен обект.

След като сте групирали обектите, изборането на която и да е част от групата избира цялата група.

Избиране на обекти в група

Икона

Можете да избирате отделни обекти от група, като влезете в групата. Щракнете двукратно върху групата, за да влезете в нея и щракнете върху обекта, който желаете да изберете. В този режим можете също да добавяте или изтривате обекти от група. Обектите, които не са част от групата, са показани в сиво.

Икона

За да излезете от група, щракнете двукратно извън нея.

Моля, подкрепете ни!