Вмъкване на картинки

  1. Изберете Вмъкване - Изображение.

  2. Намерете изображението, което искате да вмъкнете. Отметнете полето Връзка, за да вмъкнете само връзка към изображението. За да видите изображението, преди да го вмъкнете, изберете Мостра.

    Икона Бележка

    След като сте вмъкнали свързаното изображение, не трябва да преименувате изображението – източник или да го местите в друга директория.


  3. Щракнете върху Отваряне, за да вмъкнете изображението.

Моля, подкрепете ни!