Създаване на преливащи запълвания

Градиентното запълване представлява постепенно преливане между два цвята или нюанси на един цвят, с което можете да запълните графичен обект.

За да приложите градиент:

 1. Изберете графичен обект.

 2. Изберете Форматиране - Област и изберете градиент като тип на запълване.

 3. Изберете стил на градиент от списъка и натиснете OK.

Създаване на градиенти по избор

Можете да задавате ваши градиенти и да променяте съществуващите, както и да записвате файлове със списъци от градиенти.

За да създадете градиент по избор:

 1. Изберете Форматиране - Област и изберете раздела Градиенти.

 2. Изберете от списъка градиент, който ще послужи за основа на новия, и натиснете Добавяне.

 3. Въведете име за градиента в текстовото поле и натиснете OK.

  Името се появява в списъка с градиенти и се избира за редактиране.

 4. Задайте свойствата на градиента и натиснете Промяна, за да го запазите.

 5. Натиснете OK

Използване на градиенти и прозрачност

Можете да настройвате свойствата на градиент и прозрачността на графичен обект с мишката.

За да настроите градиента на графичен обект:

 1. Изберете обект с градиента, който желаете да редактирате.

 2. Изберете Форматиране - Област и изберете раздела Градиенти.

 3. Настройте стойностите за градиента според изискванията си и натиснете OK.

Икона Съвет

За да настроите прозрачността на обект, изберете го, после изберете Форматиране - Област и отворете раздела Прозрачност.


Моля, подкрепете ни!