Заместване на цветове

С инструмента Замяна на цветове можете да заменяте цветове в растерни изображения.

Наведнъж могат да бъдат заменени до четири цвята.

Можете да използвате опцията Прозрачност, за да замените прозрачните области от картина с цвят.

По подобен начин можете да използвате инструмента Замяна на цветове, за да направите цвят от изображението прозрачен.

За да замените цветове с инструмента Замяна на цветове

Уверете се, че изображението е растерно (например във формат BMP, GIF, JPG или PNG) или метафайл (например WMF).

  1. Изберете Инструменти - Замяна на цветове.

  2. Натиснете бутона Замяна на цветове и посочете с мишката цвета, който желаете да заместите в картината. Цветът се появява в кутийката до иконката.

  3. Щракнете върху цвят в изображението. Цветът ще се покаже в първото поле Изходен цвят и в полето срещу него ще се появи отметка.

  4. Изберете новия цвят в полето Замяна с.

    Икона Бележка

    Така ще замените всички срещания на цвета от полето Изходен цвят в изображението.


  1. Ако желаете да замените друг цвят, докато диалоговият прозорец е отворен, отметнете полето срещу Изходен цвят на следващия ред и повторете стъпки от 3 до 5.

  2. Натиснете Замяна.

Икона Съвет

Ако желаете да разширите или стесните избраната по цвят област, увеличете или намалете толеранса на инструмента Замяна на цветове и повторете избора.


Моля, подкрепете ни!