Дублиране на обекти

Можете да създадете дубликат или множество копия на обект. Те могат да бъдат еднакви или да се различават по размер, цвят, ориентация и местоположение.

Следващият пример показва оформянето на купчинка монети чрез създаване на няколко копия на една елипса.

  1. С инструмента Елипса начертайте елипса, запълнена с жълто.

  2. Щракнете върху елипсата и изберете Редактиране - Дублиране.

  3. Въведете 12 в полето Брой копия.

  4. Въведете отрицателни стойности в полетата Ширина и Височина, така че размерът на монетите да намалява към върха на купчинката.

  5. За да зададете преливане на цветовете на монетите, изберете различни цветове в полетата Начало и Край. Цветът в Начало се прилага върху обекта, който дублирате.

  6. Натиснете OK, за да създадете дубликатите.

Моля, подкрепете ни!