Чертане на сектори и сегменти

Лентата Елипса съдържа инструменти за чертане на елипси и окръжности, както и на сегменти и сектори от окръжности и елипси.

За да начертаете сектор от окръжност или елипса:

 1. Отворете лентата с инструменти Елипси и щракнете върху иконата Кръгов сектор или Елиптичен сектор Икона. Показалецът на мишката ще се превърне в кръстче с малка икона - сектор.

 2. Поставете показалеца в края на окръжността, която желаете да начертаете, и го плъзнете, за да създадете окръжност.

  Икона Съвет

  За да създадете окръжност чрез плъзгане откъм центъра й, задръжте , докато плъзгате.


 3. Отпуснете бутона на мишката, когато окръжността достигне желания размер. В нея ще се появи линия, съответстваща на радиуса й.

 4. Поставете показалеца на мястото, където желаете да бъде първата граница на сектора, и щракнете.

  Икона Бележка

  Тъй като линията на радиуса, която следва показалеца, е ограничена във вътрешността на кръга, можете да щракнете на произволно място в документа.


 5. Поставете показалеца на мястото, където желаете да бъде втората граница на сектора, и щракнете. Ще се появи завършеният сектор.

За да начертаете сегмент от окръжност или елипса, следвайте стъпките за създаване на сектор от окръжност.

За да начертаете дъга от елипса, изберете някоя от иконите за дъга и следвайте същите стъпки, както за дъга от окръжност.

Моля, подкрепете ни!