Преливане между два обекта

Преливането създава междинни фигури и ги подрежда равномерно между двата избрани обекта.

Икона Бележка

Командата Преливане е налична само в LibreOffice Draw. Можете обаче да копирате и поставите преливащи обекти в LibreOffice Impress.


За да прелеете два обекта:

  1. Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху всеки от обектите.

  2. Изберете Фигура - Преливане.

  3. Въведете стойност, за да определите броя обекти между началото и края на преливането в полето Стъпки.

  4. Натиснете OK.

Ще се появи група, съдържаща двата оригинални обекта и зададения брой междинни обекти (стъпки).

Пример за преливане

Можете да редактирате отделните обекти в група, като я изберете и натиснете F3. Натиснете +F3, за да излезете от режима на редактиране на група.

Моля, подкрепете ни!