Комбиниране на обекти и създаване на фигури

Комбинираните обекти се държат като групирани, с изключение на това, че не можете да влезете в групата и да ги редактирате индивидуално.

Икона Бележка

Можете да комбинирате само двуизмерни обекти.


За да комбинирате двуизмерни обекти:

  1. Изберете два или повече двуизмерни обекта.

  2. Изберете Фигура - Комбиниране.

За разлика от групите, комбинираните обекти приемат свойствата на най-задния обект в подредбата. Можете да разделите обекти, които са били комбинирани, но оригиналните им свойства ще бъдат изгубени.

Когато комбинирате обекти, на местата, където те се застъпват, се появяват дупки.

Пример за комбиниране на обекти

Отляво на илюстрацията са показани некомбинираните обекти, а отдясно - комбинираните.

Построяване на фигури

Можете да построявате фигури чрез командите Фигури - Обединение, Разлика и Сечение на два или повече обекта.

Икона Бележка

Командите за фигури могат да се прилагат само върху двуизмерни обекти.


Създадените фигури приемат свойствата на най-задния обект в подредбата.

За да построите фигура:

  1. Изберете два или повече двуизмерни обекта.

  2. Изберете Фигура и едно от следните:

Команди за фигури

В следващите илюстрации оригиналните обекти са показани отляво, а променените - отдясно.

Фигури - Обединение

Пример за сливане на фигури

Прибавя площта на избраните обекти към тази на най-долния обект в подредбата.

Фигури - Разлика

Пример за изваждане на фигури

Изважда площта на избраните обекти от тази на най-долния обект в подредбата.

Фигури - Сечение

Пример за сечение на фигури

Застъпващите се области на избраните обекти образуват новата фигура.

Областта извън застъпването се премахва.

Моля, подкрепете ни!