Подреждане, подравняване и разпределяне на обекти

Подреждане на обекти

Обектите, които добавяте в документа, се наслояват последователно върху предишните. За да промените реда на подреждане на избран обект, направете следното.

 1. Щракнете върху обекта, чиято позиция желаете да промените.

 2. Изберете Фигура - Подреждане, за да отворите подменюто, и изберете една от възможностите за подредба:

  Изнасяне отпред слага обекта пред всички други обекти

  Преместване напред премества обекта с едно място напред в подредбата

  Преместване назад премества обекта с едно място назад в стека с обекти

  Изнасяне отзад слага обекта зад всички други обекти

  Зад обект слага обекта зад друг обект, който сте избрали

Подреждане на обект зад друг обект

 1. Щракнете върху обекта, чиято позиция желаете да промените.

 2. Изберете Фигура - Подреждане, за да отворите подменюто, и изберете Зад обекта. Показалецът на мишката ще се превърне в ръка.

 3. Щракнете върху обекта, зад който желаете да сложите избрания обект.

Размяна на два обекта в подредбата на обектите

 1. Щракнете със задържан Shift върху двата обекта, за да ги изберете.

 2. Изберете Фигура - Подреждане, за да отворите подменюто, и изберете Размяна.

Подравняване на обекти

Функцията Подравняване Ви позволява да подравнявате обекти един спрямо друг или спрямо страницата.

 1. Изберете обект, за да го подравните спрямо страницата, или изберете няколко обекта, за да ги подравните един спрямо друг.

 2. Изберете Фигура - Подравняване на обекти и изберете някоя от възможностите за подравняване.

Разпределяне на обекти

Ако изберете три или повече обекта в Draw, можете да използвате командата Разпределяне на селекцията, за да разпределите хоризонталното и вертикалното разстояние между обектите.

 1. Изберете три или повече обекта, за да ги разпределите.

 2. Изберете Фигура - Разпределяне.

 3. Изберете хоризонтално или вертикално разпределяне и натиснете OK.

Избраните обекти ще се разпределят равномерно по хоризонтала или вертикала. Когато се прилага командата Разпределяне, двата най-раздалечени обекта се използват като отправни точки и не се местят.

Моля, подкрепете ни!