Клавишни комбинации за рисунки

Следва наборът от клавишни комбинации, специфични за документите - рисунки.

Можете да ползвате и общите клавишни комбинации за LibreOffice.

Икона Бележка

Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.


Клавишни комбинации за рисунки

Клавиши

Действие

F2

Добавя или редактира текст.

F3

Отваря група, за да се редактират отделни обекти от нея.

+F3

Затваря редактора на групи.

Shift+F3

Отваря диалоговия прозорец Дублиране.

F4

Отваря диалоговия прозорец Позиция и размер.

F5

Отваря прозореца Навигатор.

F7

Проверява правописа.

+F7

Отваря прозореца Синонимен речник.

F8

Включва и изключва редактирането по възли.

+Shift+F8

Побира в рамката.

Отваря прозореца „Стилове“.


Клавишни комбинации за рисунки

Клавиши

Действие

Клавиш плюс (+)

Повишава мащаба на изгледа.

Клавиш минус (-)

Понижава мащаба на изгледа.

Клавиш за умножение (×) (цифров блок)

Променя мащаба на изгледа така, че страницата да запълни екрана.

Клавиш за деление (÷) (цифров блок)

Променя мащаба на изгледа така, че избраните в момента обекти да запълнят екрана.

+Shift+G

Групира избраните обекти.

Shift++A

Разгрупира избраната група.

+Shift+K

Комбинира избраните обекти.

+Shift+K

Декомбинира избраните обекти.

+Shift+ +

Изнасяне отпред.

+ +

Преместване напред.

+ -

Преместване назад.

+Shift+ -

Изнасяне отзад.


Клавишни комбинации за рисунки

Клавиши

Действие

Page Up

Превключване към предходната страница

Page Down

Превключване към следващата страница

+Page Up

Превключване към предходния слой

+Page Down

Превключване към следващия слой

Клавиш със стрелка

Премества избрания обект в посоката на стрелката.

+клавиш със стрелка

Премества изгледа на страницата в посоката на стрелката.

+щракване при плъзгане на обект. Бележка: тази комбинация работи само ако е отметнато полето Копиране при местене в - LibreOffice Draw - Общи (то е отметнато по подразбиране).

Създава копие на плъзгания обект при отпускане бутона на мишката.

+Enter с фокус на клавиатурата (F6) върху икона на графичен обект в лентата Инструменти

Вмъква графичен обект с подразбиран размер в центъра на текущия изглед.

Shift+F10

Отваря контекстното меню за избрания обект.

F2

Включва текстов режим.

Enter

Включва текстов режим, ако е избран текстов обект.

+Enter

Включва текстов режим, ако е избран текстов обект. Ако няма текстови обекти или сте преминали през всички текстови обекти на страницата, се вмъква нова страница.

Натиснете клавиша и дръпнете с мишката, за да начертаете или преоразмерите обект от центъра му навън.

+щракване върху обект

Избира обекта зад текущо избрания обект.

+Shift+щракване върху обект

Избира обекта пред текущо избрания обект.

Клавиш Shift при избиране на обект

Добавя или премахва обект от избраното.

Shift+плъзгане при местене на обект

Движението на избраните обекти е ограничено до посоки, кратни на 45 градуса.

Shift+плъзгане при създаване или преоразмеряване на обект

Ограничава размера, запазвайки пропорциите на обекта.

Tab

Обхожда циклично обектите на страницата в реда на създаването им.

Shift+Tab

Обхожда циклично обектите на страницата обратно на реда на създаването им.

Esc

Прекратява текущия режим.


Клавишни комбинации за LibreOffice Impress

Това е списък от клавишните комбинации за LibreOffice Impress.

Можете да ползвате и общите клавишни комбинации в LibreOffice.

Икона Бележка

Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.


Управление с клавиатурата в „Сортиране на кадри“ и панела „Кадри“

Клавиши

Действие

Home/End

Премества фокуса върху първия/последния кадър.

Клавиши със стрелки наляво/надясно или нагоре/надолу

Преместват фокуса върху предишния/следващия кадър.

+Shift+PageDown

Преместване на избраните кадри с една позиция надолу в списъка „Сортиране на кадри“. Ако изберете няколко кадъра, те се преместват заедно с последния избран кадър в списъка.

+Shift+PageUp

Преместване на избраните кадри с една позиция нагоре. Ако изберете няколко кадъра, те се преместват заедно с последния избран кадър в списъка.

+Shift+End

Преместване на избраните кадри в края на списъка „Сортиране на кадри“.

+Shift+Home

Преместване на избраните кадри в началото на списъка „Сортиране на кадри“.

Enter

Преминаване към режима „Нормален“ с активния кадър, когато сте в изглед Сортиране на кадри. Добавя нов кадър, ако сте в панела Кадри.


Моля, подкрепете ни!