Преименуване на страница

Задайте ново име за страницата.

За достъп до тази команда...

Изберете Страница - Преименуване на страница.

Щракнете с десния бутон върху миниатюрата на страницата и изберете Преименуване на страница.


Име

Въведете новото име на страницата.

Моля, подкрепете ни!