Страница

Задава ориентацията на страницата, белите полета по края й, фона и други настройки на оформлението.

За достъп до тази команда...

Изберете Страница - Свойства на страница.


Промяна на фона на

Страница

Определя ориентацията на страницата, белите полета, фона и други настройки за оформлението.

Фон

Определя фона за страница или за всички страници в активния файл.

Икона Съвет

За да промените фона на всички страници в активния файл, изберете фон, щракнете върху OK и после – върху Да в диалоговия прозорец Свойства на страница.


Моля, подкрепете ни!