Нова страница

Вмъква празна страница след избраната.

За достъп до тази команда...

Изберете Страница - Нова страница.

В лентата Вмъкване щракнете върху

Икона за нова страница

Нова страница


Моля, подкрепете ни!