Промяна на слой

Променя свойствата на избрания слой.

За достъп до тази команда...

В документ на Draw, щракнете с десен клавиш на мишката върху перата за слоеве и изберете Промяна на слой

Изберете Форматиране - Слой (само в LibreOffice Draw)


Име

Въведете име за избрания слой.

Икона Бележка

Можете да променяте имената само на създадените от вас слоеве.


Свойства

Задава свойствата на избрания слой.

Видим

Показва или скрива съдържанието на избрания слой.

Печата се

Разрешава отпечатването на съдържанието на избрания слой.

Защитен

Заключва съдържанието на избрания слой, така че то не може да бъде редактирано.

Преименуване на слой

Преименува активния слой. Можете да променяте имената само на създадените от вас слоеве.

Моля, подкрепете ни!