Вмъкване на слой

Вмъква нов слой в документа. Слоеве се поддържат само в Draw, не и в Impress.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Слой (само в LibreOffice Draw)

Отворете контекстното меню на етикетите на слоеве - изберете Вмъкване на слой (само в LibreOffice Draw)


note

За да изберете слой, щракнете върху съответния етикет на раздел в долния край на работната област.


Име

Въведете име за новия слой.

Заглавие

Въведете заглавието на слоя.

Описание

Въведете описание на слоя.

Свойства

Задайте свойствата за новия слой.

Видим

Показва или скрива слоя.

Печата се

Определя дали слоят да се отпечатва или да се игнорира при печат.

Заключен

Предотвратява редактирането на елементите от слоя.

Моля, подкрепете ни!