Вмъкване или промяна на слой

Вмъква нов слой или променя слой в документа. Слоеве се поддържат само в Draw, не и в Impress.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Слой.

Отворете контекстното меню на етикетите на слоеве - изберете Вмъкване на слой.

Изберете слоя и изберете Форматиране - Слой.

Отворете контекстното меню на етикета на слоя – изберете Промяна на слой.


note

За да изберете слой, щракнете върху съответния етикет на раздел в долния край на работната област.


Диалог за вмъкване на слой

Име

Въведете име за новия слой. За да преименувате слой, въведете новото име.

note

Следните имена на слоеве се използват вътрешно и не могат да бъдат задавани или променяни: layout, background, backgroundobjects, controls, measurelines.

layout, controls и measurelines са видими в нормален изглед и отговарят съответно на предварително дефинираните слоеве Оформление, Контроли и Размерни линии.

Слоят backgroundobjects се вижда в изгледа на образец под името Фонови обекти.

Слоят background никога не се вижда и не е предназначен за използване.


tip

За да преименувате слоя директно, щракнете с десния бутон върху етикета на раздела му в долния край, изберете Преименуване на слой в контекстното меню и въведете ново име в етикета.


Заглавие

Въведете заглавието на слоя.

Описание

Въведете описание на слоя.

Свойства на слой

Задаване на свойствата за слоя.

Видим

Показва или скрива слоя.

Печата се

Определя дали слоят да се отпечатва или да се игнорира при печат.

Заключен

Предотвратява редактирането на елементите от слоя.

Моля, подкрепете ни!