Insert or Modify Layer

Inserts a new layer or modify a layer in the document. Layers are only available in Draw, not in Impress.

За достъп до тази команда...

Choose Insert - Layer

Open context menu of layer tabs - choose Insert Layer

Select the layer and choose Format - Layer

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer


note

За да изберете слой, щракнете върху съответния етикет на раздел в долния край на работната област.


Insert layer dialog

Име

Enter a name for the new layer. To rename the layer, enter the new name.

tip

To rename the layer directly, right-click the layer tab at the bottom, select Rename Layer in the context menu and enter the new name in the tab.


Заглавие

Въведете заглавието на слоя.

Описание

Въведете описание на слоя.

Layer Properties

Set the properties for the layer.

Видим

Показва или скрива слоя.

Печата се

Определя дали слоят да се отпечатва или да се игнорира при печат.

Заключен

Предотвратява редактирането на елементите от слоя.

Моля, подкрепете ни!