Консолидиране на текстови полета

Можете да комбинирате две или повече избрани текстови полета в едно.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Фигура - Консолидиране на текст, когато са избрани две или повече текстови полета.

От контекстното меню:

Изберете Консолидиране на текст, когато са избрани две или повече текстови полета.


Консолидирането на текстови полета обединява няколко текстови полета в едно единствено, като позволява изливане на текста наново в полученото поле.

tip

Командата Консолидиране на текст е особено полезна за редактиране на PDF документи с LibreOffice Draw.


Функцията проверява дали текстовите фрагменти завършват с пунктуация за край на изречение. Ако няма такава, съдържанието на следващото поле се добавя към фрагмента, вместо да започва нов абзац. След консолидирането трябва ръчно да коригирате разделянето по абзаци и да зададете свойствата на абзаците.

Забележки

Моля, подкрепете ни!