Консолидиране на текстови полета

Можете да комбинирате две или повече избрани текстови полета в едно.

За достъп до тази команда...

Изберете две или повече текстови полета и направете едно от следните неща:

Изберете от менюто Фигура - Консолидиране на текст.

Отворете контекстното меню и изберете Консолидиране на текст.


Консолидирането на текстови полета обединява няколко текстови полета в едно по-голямо, като позволява изливане на текста наново в полученото поле.

tip

Командата Консолидиране на текст е особено полезна за редактиране на PDF документи с LibreOffice Draw.


Функцията проверява дали текстовите фрагменти завършват с пунктуация за край на изречение. Ако няма такава, съдържанието на следващото поле се добавя към фрагмента, вместо да започва нов абзац. След това трябва да коригирате разделянето по абзаци и да зададете свойствата на абзаците.

Забележки

Моля, подкрепете ни!