Настройки на триизмерен обект

Лентата Настройки на триизмерен обект управлява свойствата на избраните триизмерни обекти.

Екструдиране - вкл./изкл.

Включва и изключва триизмерните ефекти за избраните обекти.

Икона за включване и изключване на екструдирането

Екструдиране - вкл./изкл.

Накланяне надолу

Накланя избрания обект надолу с пет градуса.

Икона за накланяне надолу

Накланяне надолу

Накланяне нагоре

Накланя избрания обект нагоре с пет градуса.

Икона за накланяне нагоре

Накланяне нагоре

Накланяне наляво

Накланя избрания обект наляво с пет градуса.

Икона за накланяне наляво

Накланяне наляво

Накланяне надясно

Накланя избрания обект надясно с пет градуса.

Икона за накланяне надясно

Накланяне надясно

Дълбочина

Отваря прозореца „Дълбочина за екструдиране“.

Изберете дълбочина за екструдирането.

Икона за дълбочина

Дълбочина

Въведете дълбочина за екструдиране.

Посока

Отваря прозореца Посока на екструдиране.

Икона за посока

Посока

Изберете посока.

Изберете перспективно или успоредно екструдиране.

Осветление

Отваря прозореца Осветление за екструдиране.

Икона за осветление

Осветление

Изберете посока на осветлението.

Изберете сила на осветлението.

Повърхност

Отваря прозореца Екструдирана повърхност.

Икона за повърхност.

Повърхност

Изберете материал за повърхността или показване с телен модел.

Цвят за триизмерен обект

Отваря лентата Цвят за екструдиране.

Икона за цвят

Цвят

Моля, подкрепете ни!