Изберете Страница - Свойства.

Изберете Страница - Свойства и отворете раздела Страница.

Изберете Страница - Свойства и отворете раздела Фон.

Изберете Страница - Страница образец.

Изберете Страница - Нова страница.

В лентата Вмъкване щракнете върху

Икона

Нова страница

Изберете Страница - Преименуване на страница.

Щракнете с десния бутон върху миниатюрата на страницата и изберете Преименуване на страница.

Изберете Страница - Изтриване на страница.

Щракнете с десния бутон върху миниатюрата на страницата и изберете Изтриване на страница.

Изберете Страница - Дублиране на страница.

Изберете Страница - Навигация.

Моля, подкрепете ни!