Ленти с инструменти

В прозорец на база от данни имате на разположение следните ленти с инструменти.

Таблица

Отваряне на обект в база от данни

Отваря избраната таблица, позволявайки ви да въвеждате, редактирате и изтривате записи.

Редактиране

Отваря избраната таблица, позволявайки ви да променяте структурата.

Изтриване

Изтрива избраната таблица.

Преименуване

Преименува избраната таблица.

Заявка

Отваряне на обект в база от данни

Отваря избраната заявка, позволявайки ви да въвеждате, редактирате и изтривате записи.

Редактиране

Отваря избраната заявка, позволявайки ви да променяте структурата ѝ.

Изтриване

Изтрива избраната заявка.

Преименуване

Преименува избраната заявка.

Формуляр

Отваряне на обект в база от данни

Отваря избрания формуляр, позволявайки ви да въвеждате, редактирате и изтривате записи.

Редактиране

Отваря избрания формуляр, позволявайки ви да променяте оформлението.

Изтриване

Изтрива избрания формуляр.

Преименуване

Преименува избрания формуляр.

Справка

Отваряне на обект в база от данни

Отваря избраната справка, позволявайки ви да въвеждате, редактирате и изтривате записи.

Редактиране

Отваря избраната справка, позволявайки ви да променяте оформлението.

Изтриване

Изтрива избраната справка.

Преименуване

Преименува избраната справка.

Моля, подкрепете ни!