Лента с инструменти „Таблица на база от данни“

Отваряне на документ

Икона за отваряне на документ

Отваря документ на LibreOffice.

Записване на документ

Икона за записване на файл на база от данни

Записва текущия файл на база от данни.

Копиране

Икона за копиране

Копира селекцията към клипборда.

Поставяне

Икона за поставяне

Вмъква съдържанието на клипборда в позицията на курсора, заменяйки избраните текст и обекти, ако има такива.

Възходящо сортиране

Икона за възходящо сортиране

Сортира елементите в подробния изглед във възходящ ред.

Низходящо сортиране

Икона за низходящо сортиране

Сортира елементите в подробния изглед в низходящ ред.

Нов формуляр на база от данни

Икона за нов формуляр на база от данни

Създава нов формуляр на база от данни (по подразбиране). Използвайте падащия списък в лентата с инструменти, за да създадете директно нов обект на базата от данни.

Нова структура на таблица

Икона за нова структура от таблица

Позволява ви да конструирате нова таблица на база от данни.

Отваряне на таблица на база от данни

Икона за отваряне на таблица на база от данни

Отваря избраната таблица, позволявайки ви да въвеждате, редактирате и изтривате записи.

Редактиране

Икона за редактиране на таблица

Отваря избраната таблица, позволявайки ви да променяте структурата.

Изтриване

Икона за изтриване на таблица

Изтрива избраната таблица.

Преименуване

Икона за преименуване на таблица

Преименува избраната таблица.

Моля, подкрепете ни!