Лента с инструменти „Справка на база от данни“

Отваряне на документ

Икона за отваряне на документ

Отваря документ на LibreOffice.

Записване на документ

Икона за записване на файл на база от данни

Записва текущия файл на база от данни.

Копиране

Икона за копиране

Копира селекцията към клипборда.

Поставяне

Икона за поставяне

Вмъква съдържанието на клипборда в позицията на курсора, заменяйки избраните текст и обекти, ако има такива.

Възходящо сортиране

Икона за възходящо сортиране

Сортира елементите в подробния изглед във възходящ ред.

Низходящо сортиране

Икона за низходящо сортиране

Сортира елементите в подробния изглед в низходящ ред.

Нов формуляр на база от данни

Икона за нов формуляр на база от данни

Създава нов формуляр на база от данни (по подразбиране). Използвайте падащия списък в лентата с инструменти, за да създадете директно нов обект на базата от данни.

Нова справка на база от данни

Икона за нова справка на база от данни

Създава нова справка на база от данни.

Помощник за справки на база от данни

Икона „Помощник за справки на база от данни“

Отваря помощника за справки на база от данни, който ви води през процеса на създаване на справка.

Отваряне на справка на база от данни

Икона за отваряне на справка

Отваря избраната справка, позволявайки ви да въвеждате, редактирате и изтривате записи.

Редактиране

Икона за редактиране на справка

Отваря избраната справка, позволявайки ви да променяте оформлението.

Изтриване

Икона за изтриване на справка

Изтрива избраната справка.

Преименуване

Икона за преименуване на справка

Преименува избраната справка.

Моля, подкрепете ни!