Помощник за таблици - Създаване на таблица

Въведете име за таблицата и задайте дали искате да я променяте след приключване на помощника.

Име на таблица

Задава името на таблицата.

Каталог на таблицата

Изберете каталога за таблицата. (Достъпно само ако базата от данни поддържа каталози)

Схема на таблицата

Изберете схемата за таблицата. (Достъпно само ако базата от данни поддържа схеми)

Ще редактирате проекта на таблицата

Изберете, за да запишете и редактирате проекта на таблицата.

Ще въвеждате данни незабавно

Изберете, за да запишете проекта на таблицата и да я отворите, за да въвеждате данни.

Ще създадете формуляр, основан на тази таблица

Изберете, за да създадете формуляр, базиран на тази таблица. Формулярът се създава като текстов документ с последните използвани настройки от помощника за формуляри.

Помощник за таблици

Моля, подкрепете ни!