Помощник за таблици - Задаване на първичен ключ

Задава поле в таблицата, което да бъде използвано за първичен ключ.

Създаване на първичен ключ

Отметнете, за да създадете първичен ключ. Добавяйте първичен ключ към всяка таблица в базата от данни, за да можете да идентифицирате еднозначно записите. При някои СУБД в LibreOffice първичният ключ е задължителен за редактиране на таблиците.

Автоматично добавяне на първичен ключ

Изберете за автоматично добавяне на първичен ключ като допълнително поле.

Използване на съществуващо поле като първичен ключ

Изберете, за да използвате съществуващо поле без повтарящи се стойности като първичен ключ.

Име на поле

Изберете името на полето.

Автостойност

Изберете за автоматично вмъкване на стойност и увеличаването ѝ за всеки следващ запис. За да използвате функцията Автостойност, базата от данни трябва да поддържа автоматично увеличаване.

Дефиниране на първичен ключ чрез няколко полета

Изберете, за да създадете първичен ключ от комбинация от няколко съществуващи полета.

Налични полета

Изберете поле и щракнете върху „>“, за да го добавите към списъка на полетата от първичния ключ.

>

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

<

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

Полета в първичния ключ

Изберете поле и щракнете върху „<“, за да го добавите към списъка на полетата от първичния ключ. Първичният ключ се създава като последователност от полетата в този списък, от горе надолу.

Помощник за таблици - Създаване на таблица

Моля, подкрепете ни!