Помощник за таблици - Задаване на типове и формати

Задава информацията за избраните полета.

Избрани полета

Изберете поле, за да редактирате информацията за него.

^

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция нагоре в списъка.

v

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция надолу в списъка.

Премахва избраното поле от списъка.

+

Добавя в списъка ново поле за данни.

Информация за поле

Име на полето

Показва името на избраното поле за данни. Ако желаете, можете да въведете ново име.

Тип на полето

Изберете тип на полето.

Автостойност

Ако има стойност „Да“, стойностите за това поле се генерират от системата за управление на базата от данни.

Изисква се въвеждане

Ако има стойност „Да“, полето не трябва да е празно.

Дължина

Задава броя на знаците за полето.

Дробни позиции

Задава броя на дробните позиции за полето. Тази настройка е достъпна само за числови или десетични полета.

Подразбирана стойност

Задава подразбираната стойност за поле от тип „да/не“.

Оператор за автоувеличаване

Въведете спецификатор за команда на SQL, който указва на източника на данни да увеличава автоматично стойностите на дадено поле от тип Integer. Например в следния оператор на MySQL се използва операторът AUTO_INCREMENT за увеличаване на стойността на полето „id“ всеки път, когато операторът създава поле:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

В този пример трябва да въведете AUTO_INCREMENT в полето „Оператор за автоувеличаване“.

Помощник за таблици - Задаване на първичен ключ

Моля, подкрепете ни!