Помощник за таблици - Избор на полета

Изберете полета от предложените примерни таблици като начална точка за създаване на ваша собствена таблица.

Бизнес

Изберете категорията „Бизнес“, за да виждате само примерните таблици с бизнес предназначение.

Лични

Изберете категорията „Лични“, за да виждате само примерните таблици за лични цели.

Примерни таблици

Изберете една от примерните таблици. След това изберете полета от нея в левия списък. Повтаряйте тази стъпка, докато изберете всички необходими за вас полета.

Налични полета

Изброява имената на полетата от базата от данни в избраната таблица или заявка. Щракнете, за да изберете поле, или задръжте клавиша Shift или , докато щракате, за да изберете няколко полета.

>

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

>>

Щракнете, за да преместите всички полета към списъка, сочен от стрелката.

<

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

<<

Щракнете, за да преместите всички полета към списъка, сочен от стрелката.

^

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция нагоре в списъка.

v

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция надолу в списъка.

Избрани полета

Показва всички полета, които ще бъдат включени в новата таблица.

Помощник за таблици - Задаване на типове и формати

Моля, подкрепете ни!