Помощник за таблици

Помощникът за таблици ви помага да създадете таблица в база от данни.

Помощник за таблици - Избор на полета

Изберете полета от предложените примерни таблици като начална точка за създаване на ваша собствена таблица.

Помощник за таблици - Задаване на типове и формати

Задава информацията за избраните полета.

Помощник за таблици - Задаване на първичен ключ

Задава поле в таблицата, което да бъде използвано за първичен ключ.

Помощник за таблици - Създаване на таблица

Въведете име за таблицата и задайте дали искате да я променяте след приключване на помощника.

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.

Готово

Прилага всички промени и затваря помощника.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Помощник за таблици - Избор на полета

Моля, подкрепете ни!