Сортиране и групиране

В диалоговия прозорец „Сортиране и групиране“ на Report Builder можете да определите полетата, по които да се сортират резултатите от заявката, и полетата, по чиито стойности да се групират записите. Ако групирате данните по дадено поле, всички записи с еднакви стойности в това поле ще бъдат заедно в една група.

В областта „Групи“ са показани полета, подредени от горе надолу. Можете да изберете произволно поле и да го преместите нагоре или надолу в списъка чрез бутоните със стрелки.

Сортирането и групирането ще бъдат приложени в реда от списъка, от горе надолу.

По подразбиране за всяка нова стойност на избраното поле в записа се създава нова група. Можете да промените това свойство според типа на полето:

  1. За полета с текст можете да изберете „Префиксни знаци“ и да въведете броя n на знаците по-долу. Записите, в които първите n знака са еднакви, ще бъдат групирани заедно.

  2. За полета от тип дата/час можете да групирате записите с еднаква година, тримесечие, месец, седмица, ден, час или минута. Освен това можете да зададете интервали за седмиците и часовете: 2 седмици групира данните в двуседмични групи, а 12 часа – в групи, съответстващи на половин денонощие.

  3. За полета от тип автономерация, валута или число трябва да зададете интервал.

Когато указвате запазване на записи заедно на една и съща страница, имате три възможности:

  1. Не – краищата на страници не се взимат предвид.

  2. Цялата група – горният колонтитул, подробните данни и горният колонтитул се отпечатват на една и съща страница.

  3. С първите подробни данни – горният колонтитул на групата се отпечатва на дадена страница само ако първият подробен запис се побира след него на същата страница.

Моля, подкрепете ни!