Свойства

Прозорецът „Свойства“ на Report Builder винаги показва свойствата на текущия избран обект в изгледа за конструиране на справки.

tip

Натиснете Shift-F1 и посочете с мишката входно поле, за да видите помощен текст за него.


При първото стартиране на Report Builder прозорецът „Свойства“ показва раздела Данни за цялата справка.

Изберете таблица от списъка „Съдържание“, после натиснете Tab или щракнете извън входното поле, за да го напуснете.

Когато изберете таблица в полето „Съдържание“ и после го напуснете, автоматично се показва прозорецът Добавяне на полета в справка. Можете също да щракнете върху иконата „Добавяне на поле“ върху лентата с инструменти или да изберете Изглед - Добавяне на поле.

В раздела Общи можете например да промените името на справката или да изключите колонтитулите на страници.

tip

За да се покаже разделът Данни или Общи за цялата справка, изберете Редактиране - Избиране на всичко - Избиране на справката.


Ако щракнете в областта за горен или долен колонтитул на страница, без да избирате конкретен обект, ще видите раздела Общи за съответната област.

Можете да редактирате някои от визуалните свойства на областта.

Ако изразът за условно печатане има стойност TRUE, избраният обект ще бъде отпечатан.

Ако щракнете в областта Подробни данни, без да избирате конкретен обект, ще видите раздела Общи за тази област.

Можете да зададете някои свойства, за да настроите по-фино начина на отпечатване на записите.

Вмъкнете полета в областта „Подробни данни“ или вмъкнете други контроли в произволна област. Когато изберете вмъкнато поле, можете да задавате свойствата му в прозореца „Свойства“.

За поле с надпис можете да промените показвания текст във входното поле „Надпис“.

За картина можете да определите дали във файла на Base да се вгради самата картина или да се вмъкне връзка към файла й. Вграждането увеличава размера на файла на Base, а свързването затруднява прехвърлянето на файла към друг компютър.

В раздела Общи за поле с данни можете да зададете свойства за форматиране.

В раздела „Данни“ можете да промените кои данни да се показват.

Моля, подкрепете ни!