Навигатор за справка

За да отворите прозореца „Навигатор за справка“ в Report Builder, изберете Изглед - Навигатор за справка.

Навигаторът на справката показва структурата й. Чрез него можете да вмъквате функции в справката.

Щракнете върху елемент в навигатора на справката. Съответният обект или област в изгледа за конструиране на справка ще бъде избран. Щракнете с десния бутон върху елемент, за да отворите контекстното меню.

Въвеждане на функции в справката

В контекстното меню на навигатора за справка присъстват същите команди, както и в изгледа за конструиране, както и допълнителни команди за създаване и изтриване на функции.

Функциите могат да се въвеждат със синтаксиса, описан в предложението за стандарт OpenFormula (на английски).

На уикистраницата за Base ще намерите още информация за функциите в справки (на английски език).

За да изчислите сума за всеки клиент

  1. Отворете навигатора за справка.

  2. Отворете елемента „Групи“ и групата, в която искате да изчислите цената.

    В групата има подгрупа за функции.

  3. С десния бутон на мишката отворете контекстото меню на елемента за функции, изберете създаване на нова функция и я посочете.

    Ще видите функцията в прозореца на свойствата.

  4. Променете името например на CostCalc, а формулата – на [CostCalc] + [името на колоната с цената].

  5. За начална стойност въведете 0.

  6. Сега можете да вмъкнете текстово поле и да го обвържете с [CostCalc] (вижда се в списъка на полетата с данни).

Може би е необходимо да зададете за начална стойност стойността на полето, например [поле].

Ако в колоната с цена има празни стойности, използвайте следната формула, за да ги замените с нули:

[SumCost] + IF(ISBLANK([поле]);0;[поле])

Моля, подкрепете ни!