Дата и час

За да отворите диалоговия прозорец за дата и час на Report Builder, изберете Вмъкване - Дата и час.

tip

Натиснете Shift-F1 и посочете с мишката входно поле, за да видите помощен текст за него.


Разрешете „Включване на дата“, за да вмъкнете поле с дата в активната област на справката. Полето за дата показва текущата дата при изпълнение на справката.

Разрешете „Включване на час“, за да вмъкнете поле с дата в активната област на справката. Полето за дата показва текущия час при изпълнение на справката.

Натиснете OK, за да вмъкнете полето.

Можете да щракнете полето за дата или час и да го плъзнете другаде в същата област или да редактирате свойствата му в прозореца Свойства.

Моля, подкрепете ни!